Category Archives: แม่ลาน้อย

นายมนู มณีธร

นายมนู มณีธร ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

นางแป คำเติก

นางแป คำเติก ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

นายเสาร์คำ คงอ้าย

นายเสาร์คำ คงอ้าย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

นิรันดรอิฐบล๊อค

นิรันดรอิฐบล๊อค ประกอบกิจการผลิตอิฐบล๊อค ท่อและเสาคอนกรีต อยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตัคชั่น ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »