Category Archives: เมืองแม่ฮ่องสอน

นรบดี

นรบดี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

ร้านอุดมท่อไอเสีย

ร้านอุดมท่อไอเสีย ประกอบกิจการเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

แม่ฮ่องสอนจักรกล

แม่ฮ่องสอนจักรกล ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องยนต์ รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ รถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

แสงนวันก่อสร้าง

แสงนวันก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

โรงสีน้องใหม่

โรงสีน้องใหม่ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

นายบุญส่ง โควาวิสารัช

นายบุญส่ง โควาวิสารัช ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล๊อก ท่อ และเสาคอนกรีต อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 850 กิโลวัตต์ อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

หลังคาเหล็ก 555

หลังคาเหล็ก 555 ประกอบกิจการทำหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

หิน ดิน ทราย ป่าปุ๊

หิน ดิน ทราย ป่าปุ๊ ประกอบกิจการร่อน คัดขนาดกรวด,ทราย และทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »

แม่ฮ่องสอนแทรกเตอร์

แม่ฮ่องสอนแทรกเตอร์ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์และรถแทรกเตอร์ อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more »