Category Archives: ลอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ปิโตรเลียม ประกอบกิจการโม่ บด ย่อยหิน อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

นายรัตน์ อินทร์เอ้ย

นายรัตน์ อินทร์เอ้ย ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

นางจันทร์ทิพย์ ขุนชุ่ม

นางจันทร์ทิพย์ ขุนชุ่ม ประกอบกิจการทำเครื่องใช้และไม้แบบก่อสร้าง จากไม้นอกประเภทหวงห้ามของทางราชการ อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

น้อยค้าไม้

น้อยค้าไม้ ประกอบกิจการทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องเรือน จากไม้นอกประเภทหวงห้ามของทางราชการ อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

นายจำลอง บัวมูล

นายจำลอง บัวมูล ประกอบกิจการสีข้าว กำลังการผลิต 3 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

กฤษฎา เฟอร์นิเจอร์

กฤษฎา เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐ์ในครัวเรือน อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

นางสาวทองม้วน ไชยแก้ว

นางสาวทองม้วน ไชยแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

สมพงษ์ เฟอร์นิเจอร์

สมพงษ์ เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน เครื่องใช้ และไม้รองสินค้า ลังขิง ลังผึ้ง จากไม้ อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

ช.ไม้ชิฟ

ช.ไม้ชิฟ ประกอบกิจการสับ บด ย่อยเศษไม้ อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »

เวียงต้าการเกษตร

เวียงต้าการเกษตร ประกอบกิจการบด สับ ย่อย เศษไม้ และสิ่งปฏิกูลไม้ อยู่ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Read more »