Category Archives: ร้องกวาง

นายบุญสรวย เทียมยศ

นายบุญสรวย เทียมยศ ประกอบกิจการทำตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร จากไม้ไผ่ อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

นายมงคล คชาวานิช

นายมงคล คชาวานิช ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด

ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรักษาในโกดัง อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

สมชายพืชไร่

สมชายพืชไร่ ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

บริษัท มิตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด

บริษัท มิตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด ประกอบกิจการกะเทาะเปลือกถั่ว สีข้าวโพด นึ่งถั่ว อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเบโก้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเบโก้ ประกอบกิจการทำกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ด้วยหนังสัตว์และหนังเทียม อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

นายเสรี พลแหลม

นายเสรี พลแหลม ประกอบกิจการแปรรูปไม้ ทำภาชนะบรรจุ ชั้นว่างของ ไม้แบบก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

รุ่งกิตต์รีไซเคิล

รุ่งกิตต์รีไซเคิล ประกอบกิจการอัดกระดาษ บดล้าง พลาสติก ตัดอัดโลหะ อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

รัตนแสงชัย

รัตนแสงชัย ประกอบกิจการแปรรูปไม้ ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ภาชนะบรรจุ สิ่งประดิษฐจากไม้ อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »

ส.เจริญค้าไม้

ส.เจริญค้าไม้ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ ทำภาชนะ เครื่องใช้ และไม้แบบก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Read more »