Category Archives: หนองไผ่

นายสำราญ กระต่ายจันทร์

นายสำราญ กระต่ายจันทร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสวิน วันแต่ง

นายสวิน วันแต่ง ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นิว & เดีย เฟอร์นิเจอร์

นิว & เดีย เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนและตกแต่งภายในจากไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสุขสันต์ จันทวงศ์

นายสุขสันต์ จันทวงศ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อค อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายเสน่ห์ ไหมสกุล

นายเสน่ห์ ไหมสกุล ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสมบูรณ์ ขวัญยืน

นายสมบูรณ์ ขวัญยืน ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป(ผลิตเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด) อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายสากล เหล่าวงโคตร

นายสากล เหล่าวงโคตร ประกอบกิจการทำครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ (เฟอร์นิเจอร์) อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายอุทัย ชัยศิริ

นายอุทัย ชัยศิริ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นูนพาณิชย์

นูนพาณิชย์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »

นายหอมจริง หม่องอิน

นายหอมจริง หม่องอิน ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more »