Category Archives: ไชยปราการ

นายมิน อุตะมะแก้ว

นายมิน อุตะมะแก้ว ประกอบกิจการข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ก.ทวีสินอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บริษัท ก.ทวีสินอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ประกอบกิจการทำผักและผลไม้กระป๋อง อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายไลย์ สมทราย

นายไลย์ สมทราย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยคอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยคอนกรีต ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายคึกฤทธิ์ ใคล้มูล

นายคึกฤทธิ์ ใคล้มูล ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการทำห้องเย็นเก็บมันฝรั่ง อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการทำผลไม้บรรุกระป๋อง อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ฒิลา วัสดุก่อสร้าง

ฒิลา วัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการปั้นบล๊อก และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้องเย็นแสงหล้า

ห้องเย็นแสงหล้า ประกอบกิจการห้องเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายชัย โตเขียว

นายชัย โตเขียว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read more »