Category Archives: แม่อาย

แม่อายไรซ์มิลล์

แม่อายไรซ์มิลล์ ประกอบกิจการอบผลิตผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางชุ่มใจ สองแก้ว

นางชุ่มใจ สองแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงอบดวงดีสีข้าว

โรงอบดวงดีสีข้าว ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ป.ธัญญเจริญ 2

ป.ธัญญเจริญ 2 ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายคำ สวยศรี

นายคำ สวยศรี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายอภิชาติ อินตารักษา

นายอภิชาติ อินตารักษา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายประดิษฐ์ กิติราช

นายประดิษฐ์ กิติราช ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงสีข้าวรุ่งจรัญ

โรงสีข้าวรุ่งจรัญ ประกอบกิจการสีข้าวเปลือกแบบแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 150 ตัน อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงสีโชคสิรินัฐ์

โรงสีโชคสิรินัฐ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงสีอมร

โรงสีอมร ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »