Category Archives: แม่ริม

บริษัท เชียงใหม่ศรีเพชรลานนาแลนด์ จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ศรีเพชรลานนาแลนด์ จำกัด ประกอบกิจการร่อนคัดขนาดกรวดทราย อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายต๋า บัวหนอง

นายต๋า บัวหนอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงน้ำแข็งแม่ริม

โรงน้ำแข็งแม่ริม ประกอบกิจการทำน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.วี คอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.วี คอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแก้ว ยั่งยืน

นายแก้ว ยั่งยืน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ทวีพรรณ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

บริษัท ทวีพรรณ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายแห ใจกว้าง

นายแห ใจกว้าง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท สยาม เรดดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด

บริษัท สยาม เรดดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสุทัศน์ สว่างวงศ์

นายสุทัศน์ สว่างวงศ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายเกรียงไกร ณ ลำปาง

นายเกรียงไกร ณ ลำปาง ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more »