Category Archives: เชียงดาว

บริษัท มิทาเกะ จำกัด

บริษัท มิทาเกะ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำแร่ อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายไว นารายณ์

นายไว นารายณ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท จ้งเหิง จำกัด

บริษัท จ้งเหิง จำกัด ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายมลเทียน ดวงสวาท

นายมลเทียน ดวงสวาท ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสมจิต อายุมั่น

นายสมจิต อายุมั่น ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายคำหล้า จองใจ

นายคำหล้า จองใจ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายบุญส่ง มาเลี้ยง

นายบุญส่ง มาเลี้ยง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายปกรณ์ ประทานมิตร

นายปกรณ์ ประทานมิตร ประกอบกิจการทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายอารีย์ จอมแปง

นายอารีย์ จอมแปง ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ธารา จำกัด (สาขาเชียงดาว)

บริษัท ธารา จำกัด (สาขาเชียงดาว) ประกอบกิจการจำหน่ายและซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more »