Category Archives: อมก๋อย

แปรรูปไม้เศรษฐกิจบ้านแม่ตื่น

แปรรูปไม้เศรษฐกิจบ้านแม่ตื่น ประกอบกิจการทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้านของใช้ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ อยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกขนาดหรือคุณภาพและกระเทาะเมล็ดหรือเปลือกกาแฟ อยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย

โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคง อยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Read more »