Category Archives: สารภี

นายสนั่น ดวงงาม

นายสนั่น ดวงงาม ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ประกอบกิจการผลิตข้าวม้อลท์ อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสมบัติ จิตธรรม

นายสมบัติ จิตธรรม ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ไทย เกษตรและอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ไทย เกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบกิจการทำไม้กวาด อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท คูโดเดอร์ โทรลลี่ จำกัด

บริษัท คูโดเดอร์ โทรลลี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ผลิตรถเข็นโรงแรม,โรงพยาบาล และชิ้นส่วนรถเข็น อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายตัน เทวินทร์

นายตัน เทวินทร์ ประกอบกิจการทำเตาจากดินเหนียว อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายมานิตย์ ตุ่นคำ

นายมานิตย์ ตุ่นคำ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นางชนากานต์ บุญศรี

นางชนากานต์ บุญศรี ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท โปร อินดัสเทรียล จำกัด

บริษัท โปร อินดัสเทรียล จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสมหมาย พรหมมินทร์

นายสมหมาย พรหมมินทร์ ประกอบกิจการทำที่นอนจากนุ่นและฝ้าย อยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Read more »