Category Archives: สันกำแพง

สุวิทย์ตุ๊กตา

สุวิทย์ตุ๊กตา ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์เซรามิค อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ประภัทร หัตถกรรม

ประภัทร หัตถกรรม ประกอบกิจการทำเครื่องใช้จากไม้, ภาชนะบรรจุ, กรอบรูปและแกะสลักไม้ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

บริษัท จิตรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการฆ่าสัตว์และชำแหละเนื้อสัตว์ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ไตรเทค2005(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไตรเทค2005(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตสีฝุ่น อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสมจิต ใจดี

นายสมจิต ใจดี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ พี แฮนดิคราฟท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ พี แฮนดิคราฟท์ ประกอบกิจการทำกรอบรูป ถาด กล่องจากไม้ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด

บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด ประกอบกิจการสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยไม้ไผ่,ผ้าและของที่ระลึกต่างๆ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท มุกดาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มุกดาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท บี.ซี. อาร์ท จำกัด

บริษัท บี.ซี. อาร์ท จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายปวง กันทาตา

นายปวง กันทาตา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »