Category Archives: จอมทอง

นายปัน ศรีจอมทอง

นายปัน ศรีจอมทอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายชุม วิระราช

นายชุม วิระราช ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท ซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการผลิตดอกไม้แห้ง ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม ของชำร่วย อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ชัยมงคล

ชัยมงคล ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

จันจิราพืชผล

จันจิราพืชผล ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

บริษัท ตองแปด ผักผลไม้ จำกัด

บริษัท ตองแปด ผักผลไม้ จำกัด ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายสุแก้ว อริยะ

นายสุแก้ว อริยะ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

นายนิต นามเทพ

นายนิต นามเทพ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิภัณฑ์ฮอดคอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »

กลุ่มเมืองกลาง

กลุ่มเมืองกลาง ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more »