Category Archives: แม่สรวย

ศรีถ้อยเจริญ

ศรีถ้อยเจริญ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

แสงมณีไม่เก่า

แสงมณีไม่เก่า ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

แม่สรวยน้ำแข็ง

แม่สรวยน้ำแข็ง ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

เสน่ห์รุ่งเรือง

เสน่ห์รุ่งเรือง ประกอบกิจการขุดตักดิน อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

สุริยะมงคล

สุริยะมงคล ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

บัวสวย

บัวสวย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท ไทย-นิชิ เชียงราย จำกัด

บริษัท ไทย-นิชิ เชียงราย จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

ศรีเจริญ

ศรีเจริญ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

เชียงรายไวน์เนอรี่

เชียงรายไวน์เนอรี่ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุราแช่ประเภทสุราผลไม้ และสุราสมุนไพร อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงเชียงราย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงเชียงราย ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชนิดผงและน้ำจากพืช อยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Read more »