Category Archives: เวียงป่าเป้า

หาญเจริญ

หาญเจริญ ประกอบกิจการทำใบชาแห้ง และผง อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายใจ๋ ใจขัติ

นายใจ๋ ใจขัติ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

โชคอำนวย

โชคอำนวย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด

บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึก อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสุรินทร์ ปรองดอง

นายสุรินทร์ ปรองดอง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีเมฆพัฒนากิจ

โรงสีเมฆพัฒนากิจ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงอบลีลาธรรมสัจจะ

โรงอบลีลาธรรมสัจจะ ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีวารินทร์

โรงสีวารินทร์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีสมานชัย

โรงสีสมานชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »

นางต๋า พรมเทศ

นางต๋า พรมเทศ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Read more »