Category Archives: เทิง

ทุ่งต้อมพัฒนา

ทุ่งต้อมพัฒนา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายไข่ ธุระกิจ

นายไข่ ธุระกิจ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

แสงสว่างพืชผล

แสงสว่างพืชผล ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช และเก็บรัษาเมล็ดพืชในไซโล อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสิงห์ทาน กันทะสิงห์

นายสิงห์ทาน กันทะสิงห์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท วิน ฟู้ด 777 จำกัด สาขาที่ 00001

บริษัท วิน ฟู้ด 777 จำกัด สาขาที่ 00001 ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ และอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท อีซูซูเทิงบริการ จำกัด

บริษัท อีซูซูเทิงบริการ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายบุญธรรม ปงใจ

นายบุญธรรม ปงใจ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทิงทรายทอง ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ดวงเจริญพืชผล

ดวงเจริญพืชผล ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืชและเก็บเมล็ดพืชในไซโล อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ขุนตาลเรือนไทย

ขุนตาลเรือนไทย ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้(ศาลาไทย) อยู่ที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Read more »