Category Archives: เชียงแสน

เชียงแสนทรายงาม

เชียงแสนทรายงาม ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

บ้านด้ายบริการ

บ้านด้ายบริการ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

สิทธิแก้ว

สิทธิแก้ว ประกอบกิจการขุดดินและหินกรวดในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

เหรียญทอง

เหรียญทอง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายบรรจง ใจประเทศ

นายบรรจง ใจประเทศ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายอนงค์ สังฆะวดี

นายอนงค์ สังฆะวดี ประกอบกิจการขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

สถานีบ่มใบยาผาเงา

สถานีบ่มใบยาผาเงา ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

สุวรรณพาณิชย์

สุวรรณพาณิชย์ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

สิทธิชัย

สิทธิชัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายเจริญ ปีบ้านใหม่

นายเจริญ ปีบ้านใหม่ ประกอบกิจการขุดดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Read more »