Category Archives: เชียงของ

โชคนิรันดร์

โชคนิรันดร์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุวัฒน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุวัฒน์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร การตัด ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น เพื่อบริการลูกค้า อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

ราชเจริญ

ราชเจริญ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด

บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสุธี พิทักษ์บ่อแก้ว

นายสุธี พิทักษ์บ่อแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายตั๋น ธรรมวงค์

นายตั๋น ธรรมวงค์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท อีซูซูเชียงของบริการ จำกัด

บริษัท อีซูซูเชียงของบริการ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

โรงสีกลางศรีดอนชัย

โรงสีกลางศรีดอนชัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

วันชัย

วันชัย ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท แม่โขง วาเล่ย์ ฟูดส์ จำกัด

บริษัท แม่โขง วาเล่ย์ ฟูดส์ จำกัด ประกอบกิจการทำแป้งและอาหารสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Read more »