Category Archives: ดอยหลวง

ตลาดกลางพืชผลการเกษตรเจริญลาภ

ตลาดกลางพืชผลการเกษตรเจริญลาภ ประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ศรีวรรณบริการ

ศรีวรรณบริการ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสืบตระกูล อุณหเสรี

นายสืบตระกูล อุณหเสรี ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 35 ตัน อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นาย

นาย ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายสวัสดิ์ ปงกันมูล

นายสวัสดิ์ ปงกันมูล ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 24 ตัน อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

แม่ยงบริการ

แม่ยงบริการ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพารา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพารา ประกอบกิจการทำยางแผ่นจากน้ำยางสด จากเศษยาง และยางแผ่นรมควัน อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

บริษัท ทรายสายชล จำกัด

บริษัท ทรายสายชล จำกัด ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

ทรัพย์เจริญ

ทรัพย์เจริญ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »

นายอุ่นเรือน ไชยลังกา

นายอุ่นเรือน ไชยลังกา ประกอบกิจการทำมันเส้น ได้เดือนละ 30 ตัน อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Read more »