Category Archives: วิเศษชัยชาญ

บริษัท ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ศรีทองดี ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังการสีสูงสุดของร้านสีข้าว 500 ตัน/วัน อบข้าวเปลือก และเก็บรักษาลำเลียงในไซโลและโกดัง อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.25 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพโดยการหมักหัวมันสำปะหลังสด อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสอาด แจ้งจิตร์

นายสอาด แจ้งจิตร์ ประกอบกิจการล้าง คัดทราย อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสำรวย ทวีทรัพย์

นายสำรวย ทวีทรัพย์ ประกอบกิจการการเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง แปรรูไม้ การทำวงกบประตู หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายเฮง อุดมรักษาทรัพย์

นายเฮง อุดมรักษาทรัพย์ ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสมปอง บูรณะโรจน์

นายสมปอง บูรณะโรจน์ ประกอบกิจการทำกระเป๋าหนังเทียม อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสุชาติ มาลัยศิริรัตน์

นายสุชาติ มาลัยศิริรัตน์ ประกอบกิจการบดเมล็ดพืช กากพืช สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

ไน้เจริญพานิช

ไน้เจริญพานิช ประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นขนมจีน อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายสุชาติ ฉัตรชัยรัตน์

นายสุชาติ ฉัตรชัยรัตน์ ประกอบกิจการทำเครื่องกระเบื้องเคลือบ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายบุญส่ง สงวนงาม

นายบุญส่ง สงวนงาม ประกอบกิจการกลึง,เจาะ,คว้าน,กัด,ไส,เจียร โลหะ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »