Category Archives: วิเศษชัยชาญ

นายบุญส่ง สงวนงาม

นายบุญส่ง สงวนงาม ประกอบกิจการกลึง,เจาะ,คว้าน,กัด,ไส,เจียร โลหะ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสมจิต อนันตกุล

นางสมจิต อนันตกุล ประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษยาง อื่น ๆ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายเกษม ผลจันทร์

นายเกษม ผลจันทร์ ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและอบข้าวเปลือกมีกำลังการอบวันละ 200 ตัน อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายกิตติ เจริญสุข

นายกิตติ เจริญสุข ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายทวิทร์ พาสุข

นายทวิทร์ พาสุข ประกอบกิจการเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง กลึง แปรรูปไม้ทำพาเลท อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายประยูร แสงพันธุตา

นายประยูร แสงพันธุตา ประกอบกิจการทำรางปลั๊กไฟฟ้าจากพลาสติก อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายล้ง วรรณคาม

นายล้ง วรรณคาม ประกอบกิจการซ่อมรถไถนา อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

บริษัท ยุบลพร จำกัด

บริษัท ยุบลพร จำกัด ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นางสาวอารมย์ สีแก้ว

นางสาวอารมย์ สีแก้ว ประกอบกิจการทำวงกบประตู หน้าต่างและเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »

นายเซี้ยง ลิ้มเจริญธัญญะผล

นายเซี้ยง ลิ้มเจริญธัญญะผล ประกอบกิจการบดเมล็ดพืช กากพืช สำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Read more »