Category Archives: เมืองอุทัยธานี

นายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์

นายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์ ประกอบกิจการซ่อม ดัดแปลงรถจักรยานยนต์สามล้อ และซ่อมตู้เย็น อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายอรุณ สายทอง

นายอรุณ สายทอง ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายนิวัต เลิศกมลรักษ์

นายนิวัต เลิศกมลรักษ์ ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประกอบกิจ กอบกัยกิจ

นายประกอบกิจ กอบกัยกิจ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่ม เครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายขจรศักดิ์ สิทธิกรณ์

นายขจรศักดิ์ สิทธิกรณ์ ประกอบกิจการผลิตซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องจักรในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายรังสรรค์ อารมรื่น

นายรังสรรค์ อารมรื่น ประกอบกิจการทำขนมอบแห้ง อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด ประกอบกิจการทำน้ำแข็งหลอด อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นางสาวกาญจนา พนากิจกุล

นางสาวกาญจนา พนากิจกุล ประกอบกิจการเชื่อมโลหะ ทำโครงหลังคาเหล็ก อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ธีวราพลาสติก

ธีวราพลาสติก ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ทองไทย

ทองไทย ประกอบกิจการอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ ขวดพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »