Category Archives: หนองฉาง

นายทองเปลว โพธิมล

นายทองเปลว โพธิมล ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายกำธร กิตติพงษ์นาม

นายกำธร กิตติพงษ์นาม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประพันธ์ รัตนวรรณ์

นายประพันธ์ รัตนวรรณ์ ประกอบกิจการขุดทราย ดิน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายมีศักดิ์ รอดทอง

นายมีศักดิ์ รอดทอง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

กิจเจริญ

กิจเจริญ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐบล็อค,ท่อคอนกรีต,พื้นคอนกรีตอัดแรง อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

จันทร์เจริญ

จันทร์เจริญ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ต.สามัคคีการเกษตร

ต.สามัคคีการเกษตร ประกอบกิจการทำมันเส้น,ตากข้าวเปลือก,พืชไร่,ข้าวโพด,ถั่วเขียว อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ทุ่งนาดีเซล

ทุ่งนาดีเซล ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ และซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ทองดีเซล

ทองดีเซล ประกอบกิจการซ่อมรถแทรกเตอร์,รถขุด,เครื่องยนต์การเกษตร อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

กัญจนารุ่งเรือง

กัญจนารุ่งเรือง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »