Category Archives: หนองฉาง

บริษัท ข้าวแท้ จำกัด

บริษัท ข้าวแท้ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุด 300 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสุวิทย์ ชื่นใจ

นายสุวิทย์ ชื่นใจ ประกอบกิจการสีช้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายโสภา กีตา

นายโสภา กีตา ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน) อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายทองเปลว โพธิมล

นายทองเปลว โพธิมล ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายกำธร กิตติพงษ์นาม

นายกำธร กิตติพงษ์นาม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประพันธ์ รัตนวรรณ์

นายประพันธ์ รัตนวรรณ์ ประกอบกิจการขุดทราย ดิน อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายมีศักดิ์ รอดทอง

นายมีศักดิ์ รอดทอง ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

กิจเจริญ

กิจเจริญ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐบล็อค,ท่อคอนกรีต,พื้นคอนกรีตอัดแรง อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

จันทร์เจริญ

จันทร์เจริญ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ต.สามัคคีการเกษตร

ต.สามัคคีการเกษตร ประกอบกิจการทำมันเส้น,ตากข้าวเปลือก,พืชไร่,ข้าวโพด,ถั่วเขียว อยู่ที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »