Category Archives: หนองขาหย่าง

นายเอนก กมลรัตนกุล

นายเอนก กมลรัตนกุล ประกอบกิจการร่อนทราย,คัดทราย อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายเยี่ยม สีธูป

นายเยี่ยม สีธูป ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายนิพัฒน์ กมลรัตนกุล

นายนิพัฒน์ กมลรัตนกุล ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 45 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายประกอบกิจ กอบกัยกิจ

นายประกอบกิจ กอบกัยกิจ ประกอบกิจการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายธวัช จีระดิษฐ์

นายธวัช จีระดิษฐ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสูงสุด 12 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายทวีศักดิ์ ขยันการนาวี

นายทวีศักดิ์ ขยันการนาวี ประกอบกิจการซ่อมจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

เจนจิราคอนกรีต

เจนจิราคอนกรีต ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

จีระดิษฐ์

จีระดิษฐ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

บริษัท สยามนิสสัน อุทัยธานี 44 จำกัด

บริษัท สยามนิสสัน อุทัยธานี 44 จำกัด ประกอบกิจการการซ่อมเครื่อง,ซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

ชัยประสิทธิ์

ชัยประสิทธิ์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 35 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »