Category Archives: อุทัยธานี

นายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์

นายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์ ประกอบกิจการซ่อม ดัดแปลงรถจักรยานยนต์สามล้อ และซ่อมตู้เย็น อยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายเอนก กมลรัตนกุล

นายเอนก กมลรัตนกุล ประกอบกิจการร่อนทราย,คัดทราย อยู่ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายอุดม ภู่เงิน

นายอุดม ภู่เงิน ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายอนุกิจ กิตติวรกาล

นายอนุกิจ กิตติวรกาล ประกอบกิจการทำมันเส้น กำลังการผลิต 400 ตัน/ปี อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายวิเชียร จูมโสดา

นายวิเชียร จูมโสดา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสุรศักดิ์ ภู่พงษ์

นายสุรศักดิ์ ภู่พงษ์ ประกอบกิจการประกอบเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายวิชัย สุวรรณศิริ

นายวิชัย สุวรรณศิริ ประกอบกิจการขุดดิน ดูดทราย อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสุเทพ โตสกุณี

นายสุเทพ โตสกุณี ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายสมคิด แคฝอย

นายสมคิด แคฝอย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

Read more »

นายเสาร์ จินดาศิริ

นายเสาร์ จินดาศิริ ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more »