Category Archives: ฟากท่า

นภัสกรค้าไม้

นภัสกรค้าไม้ ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อทำเครื่องเรือนเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

พรไพบูลย์วัสดุ

พรไพบูลย์วัสดุ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล๊อก อยู่ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ทวีป แย้มมูล

ทวีป แย้มมูล ประกอบกิจการทำคอนกรีตบล๊อก อยู่ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.คิง ฟรุ๊ต 55

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.คิง ฟรุ๊ต 55 ประกอบกิจการแปรรูปมะขาม เช่น มะขามอัดเม็ด อยู่ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

บัณฑิตค้าไม้

บัณฑิตค้าไม้ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งภายในอาคาร จากไม้ อยู่ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »