Category Archives: บ้านโคก

นายสิงห์ แสนพรมปัญญา

นายสิงห์ แสนพรมปัญญา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย

นางสาวหนูค้าย ดวงตาน้อย ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »