Category Archives: ตรอน

นายสง่า จุ้ยสวะ

นายสง่า จุ้ยสวะ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นายเพชร ขัดเกลา

นายเพชร ขัดเกลา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเคมีคลีนนิ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเคมีคลีนนิ่ง ประกอบกิจการทำแชมพู น้ำยาดับกลิ่น และน้ำยาซักผ้าขาว อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

รมย์รุ่งโรจน์

รมย์รุ่งโรจน์ ประกอบกิจการทำภาชนะบรรจุ และชิ้นส่วนของภาชนะบรรจุ เช่น ลังไม้ พาเลท อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชคธนวัฒน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชคธนวัฒน์ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 90 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นายบุญชู โกศล

นายบุญชู โกศล ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นายทวี คำพวง

นายทวี คำพวง ประกอบกิจการตัดพับหรือม้วนโลหะและกลึง เจาะ หรือเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

บริษัทดรากอนกรีน เอ็นเนอจี จำกัด

บริษัทดรากอนกรีน เอ็นเนอจี จำกัด ประกอบกิจการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงาน อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »

นายเจริญ สันตะ

นายเจริญ สันตะ ประกอบกิจการต่อตัวถังรถยนต์ประกอบรถไทยแลนด์ อยู่ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

Read more »