Category Archives: ศรีสำโรง

นายวิโรจน์ บัวคำ

นายวิโรจน์ บัวคำ ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายเสกสรรค์ คุณเฉย

นายเสกสรรค์ คุณเฉย ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล็อค อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายวันชัย ปัทมโยธิน

นายวันชัย ปัทมโยธิน ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อก เสา และท่อ อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์

นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐบล็อค เสาคอนกรีต อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายนิคม นวลเอี่ยม

นายนิคม นวลเอี่ยม ประกอบกิจการอัดกระดาษให้เป็นก้อน อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายนพดล จุ่นคง

นายนพดล จุ่นคง ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายชัยชนะ บุญทวี

นายชัยชนะ บุญทวี ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายกุหลาบ พละทรัพย์

นายกุหลาบ พละทรัพย์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นางสนาม พินศรี

นางสนาม พินศรี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุด 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »

นายเชิญ บุญกุล

นายเชิญ บุญกุล ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

Read more »