Category Archives: บางปลาม้า

น้ำดื่มบูม

น้ำดื่มบูม ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสุวัฒน์ คล้ายมาลา

นายสุวัฒน์ คล้ายมาลา ประกอบกิจการซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายอภิชาติ วงษ์พันธ์

นายอภิชาติ วงษ์พันธ์ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายเอนก วงษ์พันธ์

นายเอนก วงษ์พันธ์ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

บริษัท ทรัพย์อุดมธารา จำกัด

บริษัท ทรัพย์อุดมธารา จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งซอง และน้ำแข็งหลอด (น้ำแข็งซอง 700 ซอง, น้ำแข็งหลอด 180 ตัน อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายสมหมาย ทับทิมขาว

นายสมหมาย ทับทิมขาว ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรการเกษตร อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นางเสนาะ พุฒิเทศ

นางเสนาะ พุฒิเทศ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นายถวิล น้ำใจดี

นายถวิล น้ำใจดี ประกอบกิจการภาชนะบรรจุน้ำ อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นางสำเภา คล้ายสุบรรณ

นางสำเภา คล้ายสุบรรณ ประกอบกิจการทำวงกบ บานประตูหน้าต่างและส่วนประกอบของอาคาร อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »

นางสุรีย์ เสียมสกุล

นางสุรีย์ เสียมสกุล ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ศาลาไทย อยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more »