Category Archives: พรหมบุรี

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตดินผสมสำเร็จรูป สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นางสาวนุชจะรี ไทยน้อย

นางสาวนุชจะรี ไทยน้อย ประกอบกิจการผลิตประกอบและดัดแปลงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเตมส์ จำกัด

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเตมส์ จำกัด ประกอบกิจการกลึง ไส กัด เจาะ เชื่อมและเจียระไนโลหะทุกชนิด อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปและอัดอบน้ำยาไม้ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

บริษัท พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าทำด้วยเซรามิกส์และอุปกรณ์ติดตั้ง อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นางสาวส้มเกลี้ยง ช้างด้วง

นางสาวส้มเกลี้ยง ช้างด้วง ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด ประกอบกิจการอุปกรณ์ตกแต่งครัวเรือนด้วยโลหะ เช่น อ่างล้างชาม โต๊ะเตรียมอาหาร หรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและหัวเตาแก๊ส เป็นส่วนประกอบ เช่นโต๊ะอุ่นอาหาร อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการทำชองใช้จากพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

เกษรา เบเกอรี่

เกษรา เบเกอรี่ ประกอบกิจการทำขนมเค็ก สาลี่ เปี๊ยะ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

จำลองเฟอร์นิเจอร์

จำลองเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »