Category Archives: พรหมบุรี

นายวานิช วรพิมพงษ์

นายวานิช วรพิมพงษ์ ประกอบกิจการซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากพืช เช่น รำข้าว อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์สำหรับประกอบและยึดโยงสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า และเสาโทรศัพท์ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตดินผสมสำเร็จรูป สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นางสาวนุชจะรี ไทยน้อย

นางสาวนุชจะรี ไทยน้อย ประกอบกิจการผลิตประกอบและดัดแปลงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเตมส์ จำกัด

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเตมส์ จำกัด ประกอบกิจการกลึง ไส กัด เจาะ เชื่อมและเจียระไนโลหะทุกชนิด อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท เพรสเทจ วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปและอัดอบน้ำยาไม้ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

บริษัท พีพีซี เอเซียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าทำด้วยเซรามิกส์และอุปกรณ์ติดตั้ง อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นางสาวส้มเกลี้ยง ช้างด้วง

นางสาวส้มเกลี้ยง ช้างด้วง ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด

บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด ประกอบกิจการอุปกรณ์ตกแต่งครัวเรือนด้วยโลหะ เช่น อ่างล้างชาม โต๊ะเตรียมอาหาร หรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและหัวเตาแก๊ส เป็นส่วนประกอบ เช่นโต๊ะอุ่นอาหาร อยู่ที่อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »