Category Archives: ท่าช้าง

นายวิทย์ นาคชุ่ม

นายวิทย์ นาคชุ่ม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นายจำรูญ ไม้ดัด

นายจำรูญ ไม้ดัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

โชคสหพัฒน์พลาสติก

โชคสหพัฒน์พลาสติก ประกอบกิจการย่อยและอัดเมล็ดพลาสติก อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

ยาเส้นรุ่งอรุณ

ยาเส้นรุ่งอรุณ ประกอบกิจการบรรจุยาเส้นเพื่อจำหน่ายโดยใช้คนงาน อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

ยาเส้นรุ่งอรุณ

ยาเส้นรุ่งอรุณ ประกอบกิจการบรรจุยาเส้นเพื่อจำหน่าย โดยใช้คนงาน อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

โรงไม้วนากิจค้าไม้

โรงไม้วนากิจค้าไม้ ประกอบกิจการไสไม้-ซอยไม้ทำวงกบ ประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนไม้ อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นายจำรูญ ไม้ดัด

นายจำรูญ ไม้ดัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

โชคสหพัฒน์พลาสติก

โชคสหพัฒน์พลาสติก ประกอบกิจการย่อยและอัดเมล็ดพลาสติก อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »

นายวิทย์ นาคชุ่ม

นายวิทย์ นาคชุ่ม ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Read more »