Category Archives: วิหารแดง

บริษัท ฉือเอิน จำกัด

บริษัท ฉือเอิน จำกัด ประกอบกิจการอาหารจากแป้ง การทำอาหารผลิตภัณฑ์จากแป้ง เป็นเส้น,เม็ด หรือชิ้น อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายสุพรชัย พิมพ์ทอง

นายสุพรชัย พิมพ์ทอง ประกอบกิจการการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายสมศักดิ์ คชธรรม

นายสมศักดิ์ คชธรรม ประกอบกิจการสางใยฝ้าย อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายเอกรัตน์ ภู่เพชร

นายเอกรัตน์ ภู่เพชร ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำลังไม้และพาเลท อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

นายสมคิด โสมเสริมทรัพย์

นายสมคิด โสมเสริมทรัพย์ ประกอบกิจการเพาะเชื้อเห็ด อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท คาทายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาทายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตและซ่อมแบบแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท คุณภาพและการตลาด จำกัด

บริษัท คุณภาพและการตลาด จำกัด ประกอบกิจการผลิตเสาเข็มคอนกรีต อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท คลีนิค เซรามิกส์ จำกัด

บริษัท คลีนิค เซรามิกส์ จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา เช่น ชุดกาแฟ ชุดแจกัน อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท เค แอนด์ เค แกรนนิต แฟคตอรี่ จำกัด

บริษัท เค แอนด์ เค แกรนนิต แฟคตอรี่ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปหินอ่อน และหินแกรนิต ปริมาณการผลิตได้เดือนละ 8,000 ตารางเมตร อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »

บริษัท เค แอนด์ เค แกรนิต แฟคตอรี่ จำกัด

บริษัท เค แอนด์ เค แกรนิต แฟคตอรี่ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปหินอ่อนและหินแกรนิต ปริมาณการผลิตได้เดือนละ 8000 ตารางเมตร อยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Read more »