Category Archives: เมืองลำพูน

บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการกลึง ไส ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะและพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด

บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายท่อ พี.วี.ซี อุปกรณ์ต่อท่อ พี.วี.ซีและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด

บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด ประกอบกิจการทำน้ำมะเขือเทศเข้มข้น ผักผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพด เห็ด ลิ้นจี่ ลำใยกระป๋อง อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการเม็ดพันธุ์และข้าวฟ่างลูกผสม อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

นางอุไรลักษณ์ กันทาแซม

นางอุไรลักษณ์ กันทาแซม ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

โรงสีประสิทธิ์ชัย

โรงสีประสิทธิ์ชัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

นายเผด็จ สมโชติ

นายเผด็จ สมโชติ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

อู่ช่างกลบริการ

อู่ช่างกลบริการ ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ 60 คัน/ปี อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท ศิตารา ไดมอนด์ จำกัด

บริษัท ศิตารา ไดมอนด์ จำกัด ประกอบกิจการเจียระไน เลื่อย ตัด ขัดเพชร หรืออัญมณีอื่น อยู่ที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Read more »