Category Archives: ป่าซาง

โรงสีข้าวชาญวณิช

โรงสีข้าวชาญวณิช ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด

บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกกรวดทราย อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท 568 จำกัด

บริษัท 568 จำกัด ประกอบกิจการอบพืชหรือเมล็ดพืชทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ชลหั่ว จำกัด ประกอบกิจการอบลำใยแห้ง อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

ประจวบศิลป์

ประจวบศิลป์ ประกอบกิจการทำเครื่องใช้จากไม้ (จามจุรี) อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

บุญกว้างเฟอร์นิเจอร์

บุญกว้างเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการผลิตตบแต่งดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องเรือน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

นายมงคล หมื่นอภัย

นายมงคล หมื่นอภัย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

ช่างสินการช่าง

ช่างสินการช่าง ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

นางบัวจำ ชัยวงค์

นางบัวจำ ชัยวงค์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »

นายติ๊บ ยศน้อย

นายติ๊บ ยศน้อย ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more »