Category Archives: แม่พริก

นายอุทัย วงศ์พัก

นายอุทัย วงศ์พัก ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นายนิเวศ โพธิพันธ์

นายนิเวศ โพธิพันธ์ ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นายวันชัย เทือกมั่น

นายวันชัย เทือกมั่น ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นายจันทร์แก้ว กันจันวงศ์

นายจันทร์แก้ว กันจันวงศ์ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท นิว ปุ๋ยฮุ้งคิวทอง จำกัด

บริษัท นิว ปุ๋ยฮุ้งคิวทอง จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นางศรีหลั่น แก้วหล้า

นางศรีหลั่น แก้วหล้า ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นายหยด อุบลศรี

นายหยด อุบลศรี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

วู๊ดดี้ ไอเดีย

วู๊ดดี้ ไอเดีย ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้และเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นางเปี้ย สิงตัน

นางเปี้ย สิงตัน ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นางเตี่ยม ปัญญาชัย

นางเตี่ยม ปัญญาชัย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »