Category Archives: เกาะคา

นายมงคล มาธุระ

นายมงคล มาธุระ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน / วัน อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

นายมานพ ปวงแก้ว

นายมานพ ปวงแก้ว ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน และเครื่องใช้จากไม้ เช่น ตู้ เตียง เก้าอี้ อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

ป่าแขพัฒนา

ป่าแขพัฒนา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

อัมพรบริการ

อัมพรบริการ ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

นายคำ กันตะ๊มา

นายคำ กันตะ๊มา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการประดิษฐกรรม ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ไม้ประสาน ไม้ปาร์เกต์ เซาะร่องรางลิ้นรอบตัว บ้านสำเร็จรูป อุปกรณ์การศึกษา การก่อสร้าง การเกษตร กลึง แกะสลัก ฉลุลายไม้ และตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท เอวีเอ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เอวีเอ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

โรงสีสองพี่น้อง

โรงสีสองพี่น้อง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

ท่าทรายราชา

ท่าทรายราชา ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »

นางผ่องพรรณ ชัยมณี

นางผ่องพรรณ ชัยมณี ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Read more »