Category Archives: สบปราบ

อวยชัยบริการ

อวยชัยบริการ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

สุวรรณศรี

สุวรรณศรี ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

กำธรผ้าใบ

กำธรผ้าใบ ประกอบกิจการทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

สายันต์บริการ

สายันต์บริการ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายสมิง ชัยบุญเรือง

นายสมิง ชัยบุญเรือง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

วานิชบริการ

วานิชบริการ ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายปิลันธ์ รัตนวราภรณ์

นายปิลันธ์ รัตนวราภรณ์ ประกอบกิจการการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำสารป้องกันศัตรูพืช อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายผัด ฟองแก้ว

นายผัด ฟองแก้ว ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายก๋องคำ หินวัง

นายก๋องคำ หินวัง ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อยู่ที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Read more »