Category Archives: ลำปาง

นายสุริยัน แก้วคำมูล

นายสุริยัน แก้วคำมูล ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Read more »

นายยา วงศ์ชุมภู

นายยา วงศ์ชุมภู ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

ดาเดียร์เซรามิค

ดาเดียร์เซรามิค ประกอบกิจการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read more »

นายอุทัย วงศ์พัก

นายอุทัย วงศ์พัก ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Read more »

นายถาวร เครือคำอ้าย

นายถาวร เครือคำอ้าย ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Read more »

สิทธิพานิช

สิทธิพานิช ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Read more »

นางนงเยาว์ ไชยยารักษ์

นางนงเยาว์ ไชยยารักษ์ ประกอบกิจการทำเครื่องเคลือบดินเผา อยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read more »

โรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง

โรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง ประกอบกิจการผลิตถ่านอัดแท่ง อยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Read more »

บริษัท โรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด

บริษัท โรงเลื่อยจักรแม่ทะพนา จำกัด ประกอบกิจการเลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับการเลื่อยไม้ 106 แรงม้า) อยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Read more »

นายตัน เขื่อนแก้ว

นายตัน เขื่อนแก้ว ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

Read more »