Category Archives: โคกสำโรง

นายสมศักดิ์ ติยะชัยพานิช

นายสมศักดิ์ ติยะชัยพานิช ประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติก อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายรำพันธ์ ศิริอ่อน

นายรำพันธ์ ศิริอ่อน ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายกราน คำสง่า

นายกราน คำสง่า ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายประเสริฐ คำพานิช

นายประเสริฐ คำพานิช ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 60 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายเลิศ หอมตา

นายเลิศ หอมตา ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาวล้อม วาชัยศรี

นางสาวล้อม วาชัยศรี ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 5 เกวียนต่อวัน) อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายเคน คำตัน

นายเคน คำตัน ประกอบกิจการทำไอศกรีม อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายธนู เทพอารักษ์

นายธนู เทพอารักษ์ ประกอบกิจการกลึงไส-ซอยไม้ ทำวงกบประตู-หน้าต่าง อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายบุญเลิศ ทองสังข์

นายบุญเลิศ ทองสังข์ ประกอบกิจการสีข้าวขนิดแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 8 เกวียน อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาวอุมาพร คลังผา

นางสาวอุมาพร คลังผา ประกอบกิจการขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน อยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Read more »