Category Archives: สระโบสถ์

นายสม บุญชื่น

นายสม บุญชื่น ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายศักดิ์ชัย มังกรทอง,นายฉันท์ เพ็ชร์ อุดม

นายศักดิ์ชัย มังกรทอง,นายฉันท์ เพ็ชร์ อุดม ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายชวน ทรงเจียระพานิช

นายชวน ทรงเจียระพานิช ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาวช้วย แก้วประเสริฐ

นางสาวช้วย แก้วประเสริฐ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายพงษ์ สุขเพราะนา

นายพงษ์ สุขเพราะนา ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายเฟื่อง ตรงดี

นายเฟื่อง ตรงดี ประกอบกิจการสีข้าว อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นางสาริกา แก่นเก่า

นางสาริกา แก่นเก่า ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

นายจือ สร้อยพูล

นายจือ สร้อยพูล ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

บริษัท พี.วี.อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท พี.วี.อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการทำแผ่น พีวีซี และแผ่นยางฉนวนเก็บเสียง อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »

ท่าข้าว ส.วงษ์-มหาโพธิ

ท่าข้าว ส.วงษ์-มหาโพธิ ประกอบกิจการลานมัน และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Read more »