Category Archives: วังทรายพูน

บริษัท เกียรติไกรรัตน์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เกียรติไกรรัตน์อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 165 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายวิชัย แป้นสะอาด

นายวิชัย แป้นสะอาด ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท เกียรติไกรรัตน์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เกียรติไกรรัตน์อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายพริ้ง กาจธัญกรณ์

นายพริ้ง กาจธัญกรณ์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท พิจิตรคอนกรีตอัดแรง จำกัด

บริษัท พิจิตรคอนกรีตอัดแรง จำกัด ประกอบกิจการผลิตพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และคานคอนกรีตอัดแรง อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

นายบรรจง จันทร์เศรษฐ

นายบรรจง จันทร์เศรษฐ ประกอบกิจการอบเมล็ดพืชต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

กัสกายกันต์นำโชค

กัสกายกันต์นำโชค ประกอบกิจการปอกหัวพืชหรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่นหรือแท่ง อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

ท่าข้าวจิตรเจริญ

ท่าข้าวจิตรเจริญ ประกอบกิจการอบเมล็ดข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด

บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นผ้าเพดาน อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »

บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด

บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นฝ้าเพดาน อยู่ที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Read more »