Category Archives: เชียงม่วน

สถานีบ่มใบยาสูบท่าฟ้า

สถานีบ่มใบยาสูบท่าฟ้า ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

สถานีบ่มใบยาบ้านสระทอง

สถานีบ่มใบยาบ้านสระทอง ประกอบกิจการบ่มใบยาสูบ อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงสีทุ่งเจริญ

โรงสีทุ่งเจริญ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดมาตรฐาน อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

สหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด

สหกรณ์ลำไยเชียงม่วน จำกัด ประกอบกิจการอบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

สุรฉัตรค้าไม้ 2

สุรฉัตรค้าไม้ 2 ประกอบกิจการทำชิ้นไม้สับจากเศษไม้ อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

บรรจงบริการ

บรรจงบริการ ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

โรงอบพืชไร่ทุ่งเจริญ

โรงอบพืชไร่ทุ่งเจริญ ประกอบกิจการการอบพืชหรือเมล็ดพืช การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช ผลจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

นงคราญเชียงม่วนพืชผล

นงคราญเชียงม่วนพืชผล ประกอบกิจการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

สุรฉัตรค้าไม้

สุรฉัตรค้าไม้ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน,เครื่องตบแต่งภายในจากไม้ ทำภาชนะบรรจุ,เครื่องมือ,เครื่องใช้จากไม้ ทำวงกบ,ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง,บานประตู,บานหน้าต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »

บ่อทองพืชไร่

บ่อทองพืชไร่ ประกอบกิจการอบพืชและเมล็ดพืช และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า อยู่ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Read more »