Category Archives: วังน้อย

บริษัท ก๊ด ควอลิตี้ จำกัด

บริษัท ก๊ด ควอลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการชุบแข็งด้วยไฟฟ้า เช่น ตลับลูกปืน แม่พิมพ์ อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท คาสเดลลานี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาสเดลลานี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) เช่น ดีบุกอ๊อกไซด์ SnO อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารเสริมชนิดชนิดเม็ดของพืช อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท โกลเด้นโพรดักส์ กรุ๊ป อินดัสตรี จำกัด

บริษัท โกลเด้นโพรดักส์ กรุ๊ป อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการผลิตเคมีเคลือบกระเบื้อง อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท กรีนเวลด์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท กรีนเวลด์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด ประกอบกิจการเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัด

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และยานยนต์ อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท ปิติชัยโลจิสติคส์ จำกัด

บริษัท ปิติชัยโลจิสติคส์ จำกัด ประกอบกิจการทำห้องเย็นรับฝากแช่สินค้า อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท คัฟเวอร์ เอเชีย จำกัด

บริษัท คัฟเวอร์ เอเชีย จำกัด ประกอบกิจการผลิตดินผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมดินเผา เช่น ดินผสมสำหรับเคลือบเซรามิค ดินผสมสีสำหรับเคลือบเซรามิค อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตท่อเหล็กดำ แปหลังคาเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more »