Category Archives: หนองเสือ

บริษัท มีเวอร์รี่ จำกัด

บริษัท มีเวอร์รี่ จำกัด ประกอบกิจการหล่อแผ่นพื้นและผนังอาคารคอนกรีต อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

บริษัท ขจิตพิวเตอร์ แอนด์ สแตนเลส จำกัด

บริษัท ขจิตพิวเตอร์ แอนด์ สแตนเลส จำกัด ประกอบกิจการตกแต่งเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ เช่น แจกันและของชำร่วยต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

บริษัท คิง เนลเลอร์ จำกัด

บริษัท คิง เนลเลอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตตะปู และเครื่องยิงตะปู อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

บริษัท คูลลิ่งเทค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท คูลลิ่งเทค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการผลิตฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับห้องเย็น อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายเสกสิทธิ์ ทวีผลเจริญ

นายเสกสิทธิ์ ทวีผลเจริญ ประกอบกิจการการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรต่างๆจากพลาสติก อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายสมภพ อนุชาติวรกุล

นายสมภพ อนุชาติวรกุล ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ การพิมพ์หรือตกแต่งสิ่งพิมพ์ อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

บริษัท ก้าวหน้าทั่วไทยเพื่อการเกษตร จำกัด

บริษัท ก้าวหน้าทั่วไทยเพื่อการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการผสมปุ๋ยเคมี อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร

นายมงคล วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร ประกอบกิจการทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายรังสิต โคมกระจ่าง

นายรังสิต โคมกระจ่าง ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »

นายปราโมทย์ ทองอ่อน

นายปราโมทย์ ทองอ่อน ประกอบกิจการขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Read more »