Category Archives: ไทรน้อย

นายจักรพงษ์ แสวงสุข

นายจักรพงษ์ แสวงสุข ประกอบกิจการชุบโลหะทุกชนิด อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายภูริสิทธิ์ หวังวงศ์วัฒนา

นายภูริสิทธิ์ หวังวงศ์วัฒนา ประกอบกิจการทำวงกบประตู-หน้าต่างเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน ไม้คิ้ว ไม้บัว และกรอบรูปโดยใช้ไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายถาวร เตรียมวิทยา

นายถาวร เตรียมวิทยา ประกอบกิจการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยอลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายทิพย์ชยพล ธนารีย์ชมพูนิก

นายทิพย์ชยพล ธนารีย์ชมพูนิก ประกอบกิจการบดพลาสติกเป็นผง อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายชัยภัทร์ คล่องศิลปชัย

นายชัยภัทร์ คล่องศิลปชัย ประกอบกิจการผลิตท่อพลาสติก อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท โมดี ฟู้ด จำกัด

บริษัท โมดี ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการการถนอมผลไม้โดยวิธีกวน อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท เพรสซิเด้นท์ นิทติ้ง แอนด์ การ์เม้น จำกัด

บริษัท เพรสซิเด้นท์ นิทติ้ง แอนด์ การ์เม้น จำกัด ประกอบกิจการถังผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้า 200 เครื่อง) ได้ปีละ 3,600,000หลา อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท ยาอินไทย จำกัด

บริษัท ยาอินไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตยาแผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องสำอาง อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท เมโทร อินเตอร์ พลาย จำกัด

บริษัท เมโทร อินเตอร์ พลาย จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้ ผลิตไม้บาง (ไม้วีเนียร์) เพื่อจำหน่าย อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จำกัด

บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จำกัด ประกอบกิจการติดกระดาษเมลามีนบนไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »