Category Archives: นนทบุรี

นายพีระศักดิ์ นิชยพันธ์

นายพีระศักดิ์ นิชยพันธ์ ประกอบกิจการทำขนมปังและขนมเค้ก อยู่ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายยุทธพล คงสว่าง

นายยุทธพล คงสว่าง ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้จากไม้ อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายพิรุณ สุวรรณโยธิน

นายพิรุณ สุวรรณโยธิน ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายเมฆ เมฆเสรีกุล

นายเมฆ เมฆเสรีกุล ประกอบกิจการคั่วข้าว,ข้าวโพด และเมล็ดกาแฟ อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายจักรพงษ์ แสวงสุข

นายจักรพงษ์ แสวงสุข ประกอบกิจการชุบโลหะทุกชนิด อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นางสาวนวลฉวี ประเสริฐสุขสม

นางสาวนวลฉวี ประเสริฐสุขสม ประกอบกิจการทำน้ำแข็งซอง ได้วันละ 752 ซอง อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นางสาวไลลี แซ่โง้ว

นางสาวไลลี แซ่โง้ว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เช่น ตุ๊กตาผ้า อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นางศิริยากรณ์ หวู

นางศิริยากรณ์ หวู ประกอบกิจการทำประดิษฐ์กรรมจากไม้ เช่น ทำคิ้ว ทำบัว และเซาะร่องไม้ อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นางสาวกัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ

นางสาวกัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะด้วยวิธีปั้มหรือกระแทก และผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนโคมไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องเรือน อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายชาญเดช อนุตตรกุลวานิช

นายชาญเดช อนุตตรกุลวานิช ประกอบกิจการแบ่งบรรจุข้าวสารและผลิตผลจากพืช อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »