Category Archives: นนทบุรี

บริษัท การูด้า อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท การูด้า อินดัสตรี้ จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑพลาสติก เช่น ภาชนะสำหรับแบ่งบรรจุยาฆ่าแมลง อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายฮิมแม้ง แซ่โค้ว

นายฮิมแม้ง แซ่โค้ว ประกอบกิจการเจียระไนพลอย อยู่ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท กาญจนคอนกรีต จำกัด

บริษัท กาญจนคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท โกลด์ โปร 999 จำกัด

บริษัท โกลด์ โปร 999 จำกัด ประกอบกิจการผลิตสีพลาสติกและสีน้ำมัน อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท เค เอส พี พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

บริษัท เค เอส พี พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด ประกอบกิจการทำกล่องบรรจุสินค้าจากกระดาษ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตามคำสั่งลูกค้า อยู่ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายสุรชัย สุวรรณโยธิน

นายสุรชัย สุวรรณโยธิน ประกอบกิจการผลิตเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้าและหมวก อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

เนเจอร์วูด

เนเจอร์วูด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารและชิ้นส่วนจากไม้ อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายสุรชัย สุวรรณโยธิน

นายสุรชัย สุวรรณโยธิน ประกอบกิจการปั๊มโลหะ อยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more »

บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด

บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็ม อยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Read more »

นายสุทธิเดช มาศจิราภา

นายสุทธิเดช มาศจิราภา ประกอบกิจการอัดเศษฟองน้ำ อยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Read more »