Category Archives: เมืองนครสวรรค์

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด ประกอบกิจการตัด,พับ,รีดโลหะ เช่น แผ่นโลหะอะลูซิงค์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท เค. เอ็ม. คาร์สเซอร์วิส จำกัด

บริษัท เค. เอ็ม. คาร์สเซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซ่อม เคาะ พ่นสี รถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสุชิน ป้องป้อม

นายสุชิน ป้องป้อม ประกอบกิจการทำเสา-คอนกรีตบล๊อก อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวินัย วิบูลนฤปกิจ

นายวินัย วิบูลนฤปกิจ ประกอบกิจการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเส่ง จันทร์สว่าง

นายเส่ง จันทร์สว่าง ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ และแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมจากไม้สวนป่า อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวิรัช กมลสินธุ์

นายวิรัช กมลสินธุ์ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวมัลลิกา สุภาพ

นางสาวมัลลิกา สุภาพ ประกอบกิจการทำลูกชิ้น อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางอาภรณ์ อุ่นทิวากร

นางอาภรณ์ อุ่นทิวากร ประกอบกิจการผลิตและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวจงกลณี กัลภักดิ์

นางสาวจงกลณี กัลภักดิ์ ประกอบกิจการการผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น การเจียวกระเทียม อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายไชยา ติรศักดิ์สวัสดิ์

นายไชยา ติรศักดิ์สวัสดิ์ ประกอบกิจการทำร่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าใบ เช่น หลังคา อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »