Category Archives: เมืองนครสวรรค์

นางสาวมัลลิกา สุภาพ

นางสาวมัลลิกา สุภาพ ประกอบกิจการทำลูกชิ้น อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางอาภรณ์ อุ่นทิวากร

นางอาภรณ์ อุ่นทิวากร ประกอบกิจการผลิตและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นางสาวจงกลณี กัลภักดิ์

นางสาวจงกลณี กัลภักดิ์ ประกอบกิจการการผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือหัวพืช เช่น การเจียวกระเทียม อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายไชยา ติรศักดิ์สวัสดิ์

นายไชยา ติรศักดิ์สวัสดิ์ ประกอบกิจการทำร่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าใบ เช่น หลังคา อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายประดิษฐ์ บุญส่ง

นายประดิษฐ์ บุญส่ง ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และรถไถนา อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายทองสุข ทักษิญ

นายทองสุข ทักษิญ ประกอบกิจการทำเครื่องแกง อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายจรัญ จมศรี

นายจรัญ จมศรี ประกอบกิจการสีข้าวกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายมงคล ปั้นนาค

นายมงคล ปั้นนาค ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายตี่ ปานกรด

นายตี่ ปานกรด ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ และเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายเลอพงษ์ บ่างศรีวงษ์

นายเลอพงษ์ บ่างศรีวงษ์ ประกอบกิจการขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read more »