Category Archives: ตาคลี

นายศิริศักดิ์ รัตนพงษ์

นายศิริศักดิ์ รัตนพงษ์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากแป้งเป็นเส้น อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวิรัช ปู่ประเสริฐ

นายวิรัช ปู่ประเสริฐ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น อิฐบล๊อก ฯลฯ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายสังวร สุขเทพ

นายสังวร สุขเทพ ประกอบกิจการซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

เนรมิตยนต์

เนรมิตยนต์ ประกอบกิจการซ่อมส่วนประกอบของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นิยมการพิมพ์

นิยมการพิมพ์ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 11,994 ตันอ้อยต่อวัน อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด 60 เมกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายวีระชัย ตั้งจิรพานิชย์

นายวีระชัย ตั้งจิรพานิชย์ ประกอบกิจการทำข้าวเกรียบกุ้ง อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »

นายศิริ ศิริรัตโนทัย

นายศิริ ศิริรัตโนทัย ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาหรือลำเลียง พืชหรือเมล็ดพืช ในโกดัง อยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Read more »