Category Archives: เมืองนครปฐม

บริษัท ควิกแก๊ส จำกัด

บริษัท ควิกแก๊ส จำกัด ประกอบกิจการแบ่งบรรจุก๊าซหุงต้มโดยไม่มีการผลิต อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายโสภณ ศักดิ์สุริยผดุง

นายโสภณ ศักดิ์สุริยผดุง ประกอบกิจการห้องเย็นสำหรับพืชผลทางการเกษตร อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายอนุศักดิ์ เปี่ยมสุวรรณมาศ

นายอนุศักดิ์ เปี่ยมสุวรรณมาศ ประกอบกิจการทำถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายวิทวัส เปี่ยมศิริ

นายวิทวัส เปี่ยมศิริ ประกอบกิจการการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ เช่น ลูกชิ้น เป็นต้น อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายเอกภพ แพรอัตถ์

นายเอกภพ แพรอัตถ์ ประกอบกิจการการขุด หรือลอก กรวด ทราย หรือดินและดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

บริษัท คิง เซรามิค จำกัด

บริษัท คิง เซรามิค จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์เซรามิค อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด

บริษัท โกลบอล สตีล ไพพ์ จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น นัต สกรู และผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสาวกนกนุช ชวลิตอำนวย

นางสาวกนกนุช ชวลิตอำนวย ประกอบกิจการผลิตผงยิบซั่ม อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นายกาญจน์ ตันตระรัตน์

นายกาญจน์ ตันตระรัตน์ ประกอบกิจการทำยาเส้น อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »

นางสุภา เอกอำไพ

นางสุภา เอกอำไพ ประกอบกิจการผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more »