Category Archives: เมืองนครนายก

นายวิชัย แพงมา

นายวิชัย แพงมา ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 9.58 ตัน อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายอภิชัย นพสุวรรณวงศ์

นายอภิชัย นพสุวรรณวงศ์ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายอุไร อุดมพรธนสาร

นายอุไร อุดมพรธนสาร ประกอบกิจการซ่อมพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสำราญ นิลวิไลพันธ์

นายสำราญ นิลวิไลพันธ์ ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลือง อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายโสภณ กิ่งผา

นายโสภณ กิ่งผา ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสุขิษกุล นารี

นายสุขิษกุล นารี ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมคิด แซ่เตียว

นายสมคิด แซ่เตียว ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสำเภา หอมจันทร์

นายสำเภา หอมจันทร์ ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

นายอภิชัย สาริกา

นายอภิชัย สาริกา ประกอบกิจการสกัดน้ำมันจากไม้กฤษณา อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท 171 อินเตอร์ จำกัด

บริษัท 171 อินเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการไส ซอย เซาะร่อง ทำวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร ทำพาเลทและลังไม้ อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »